เว็บไซต์ kruwassana.com เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ซึ่งในเว็บไซต์นี้มีรายวิชาต่างๆ ให้นักเรียนได้เลือกเข้ามาเรียนรู้ได้ตามที่ต้องการ สามารถเข้ามาเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

ขั้นตอนในการใช้เว็บไซต์

1. นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ kruwassana.com เพื่อสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เช่น การทำเเบบทดสอบ การเรียนรู้เนื้อหาต่างๆ เป็นต้น
2. นักเรียนสมัครเรียนในรายวิชาที่ต้องการ
3. นักเรียนทำการศึกษาเนื้อหาในบทเรียนโดยในเเต่ละรายวิชาจะมีเนื้อหาต่างๆ แบบทดสอบก่อนเรียนเเละหลังเรียนให้นักเรียนได้ทำการเรียนรู้
4. นักเรียนสามารถดูผลคะเเนนได้ในเเต่ละรายวิชาที่นักเรียนเข้าไปเรียนรู้

Last modified: Sunday, 6 October 2019, 03:59 AM